Najstarsze hale targowe w Polsce

Sprzedaż wielu różnorodnych towarów w jednym miejscu jest zjawiskiem znanym w naszym kraju od co najmniej tysiąca lat – pierwsze wzmianki o targach pochodzą z XI wieku. Jednak przez stulecia handel tego typu odbywał się przede wszystkim na wolnym powietrzu, w wyznaczone dni targowe (w Polsce zwykle w poniedziałki, środy i piątki). Jednak sprzedaż na targowiskach łączyła się z pewnymi niedogodnościami – sprzedawcy musieli znosić niekorzystne warunki atmosferyczne, a niektóre towary mogły ulec zniszczeniu pod wpływem wody lub temperatury. Dlatego, w celu uporządkowania handlu, od XIX wieku zaczęły powstawać obiekty kryte – hale targowe. Można powiedzieć, że były one prekursorami dzisiejszych galerii handlowych. Poniżej omawiamy kilka polskich hal targowych powstałych pod koniec XIX i na początku XX wieku. Niektóre z nich istnieją do dzisiaj i są cennymi zabytkami architektury.

Hala Targowa w Gdańsku pochodzi z 1896 r. W latach 80. XIX wieku w tym miejscu funkcjonowało miejskie targowisko. By zlikwidować handel uliczny, podjęto decyzję o budowie Hali Targowej. Po jej oddaniu do użytku zamknięto niemal wszystkie targi na Głównym Mieście i Starym Mieście. Podczas II wojny światowej budynek doznał niewielkich zniszczeń. W latach 60. planowano wyburzenie hali, ale przetrwała ona dzięki temu, że została wpisana do rejestru zabytków. Obecnie wnętrze hali jest zmodernizowane, a pozostałości osady targowej, kościoła, klasztoru i cmentarza, znalezione podczas prac archeologicznych w 1999 r. – zabezpieczone i częściowo wyeksponowane.

Pierwszymi halami targowymi w Warszawie były Hale Mirowskie i Hala Koszyki. Hale Mirowskie to dwa bliźniacze budynki, które zostały wybudowane w latach 1899-1902. Zostały zaprojektowane przez Bolesława Milkowskiego, Ludwika Panczakiewicza, Apoloniusza Nieniewskiego i Władysława Kozłowskiego. W halach znajdowało się 515 stanowisk handlowych, na których sprzedawano artykuły spożywcze i gospodarstwa domowego. Hale poważnie ucierpiały podczas Powstania Warszawskiego, ale ich mury się zachowały. Halę wschodnią odbudowano w 1953 r.; po wojnie pełniła funkcję sportową (Hala Gwardii); później mieścił się w niej supermarket. Obecnie planowane jest odnowienie obiektu. Hala zachodnia została odbudowana w 1962 r. i tak jak wcześniej pełni funkcje handlowe. Inna warszawska hala targowa, Hala Koszyki, powstała w latach 1906-1909 i została zaprojektowana przez Juliusza Dzierżanowskiego w stylu secesyjnym. Mimo licznych protestów została rozebrana w 2006 r. Obecnie budynek jest rewitalizowany z zachowaniem historycznych elementów konstrukcji.

W latach 1906-1908 powstały dwie hale targowe we Wrocławiu według projektu Richarda Plüddemanna i Heinricha Küstera. Pierwsza z nich istnieje do dzisiaj i znajduje się przy ul. Piaskowej, druga została wyburzona po zniszczeniach wojennych. Budowę hal w mieście rozważano już od lat 70. XIX wieku, by uporządkować handel – jednak konkretna decyzja została podjęta dopiero w 1901 r. Hala Targowa nr I została oddana do użytku 5 października 1908 r. Podczas wojny budynek nie uległ znaczącemu zniszczeniu, więc tuż po wojnie można było w nim wznowić działalność handlową. W latach 1980-1983 przeprowadzono jego gruntowny remont. Natomiast budynek Hali Targowej nr II znacząco ucierpiał w bombardowaniu. Zniszczony obiekt stał jeszcze przez ok. 30 lat, aż w 1973 r. został wyburzony.

Dodaj komentarz

(*) wymagane pola są oznaczone gwiazdką